(เข้าชม 415 ครั้ง)
<div style='text-align: center'> <br /> <img alt='' src='http://TAMIG.myreadyweb.com/storage_upload/11/53950/uploads/images/IMG2888A.jpg' style='width: 640px; height: 480px' /><br /> อาคารเรียนหลังที่ 2</div> <p style='text-align: center'> <img alt='อาคารเรียนหลังที่ 1' src='http://TAMIG.myreadyweb.com/storage_upload/11/53950/uploads/images/IMG2890A.gif' style='width: 100px; height: 75px' /></p> <p style='text-align: center'> อาคารเรียนหลังที่ 2</p> <p style='text-align: center'> <img alt='อาคารเอนกประสงค์' src='http://TAMIG.myreadyweb.com/storage_upload/11/53950/uploads/images/IMG2902A%20copy.gif' style='width: 356px; height: 166px' /></p> <p style='text-align: center'> อาคารเอนกประสงค์</p> <p> <br />  </p> <p> ลานกีฬา</p> <p>  </p> <p> สวนพฤกษศาสตร์</p> <p>  </p>


นายธนา ตราชูวณิช
ผู้บริหารโรงเรียน
นายธนา  ตราชูวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค๊ตสำหรับเว็บ